Project Description

Brokking aan de Zaan

Project website

Met Brokking aan de Zaan heeft Sjoerd Hoorn in drie fasen zo’n honderd luxe woningen in het hogere segment naar de huidige en toekomstige bewoners gevoerd. Deze wijk aan de noordelijke Zaanoever is vanuit een transformatie van bedrijfsterrein naar woongemeenschap geleid en begeleid. Contacten met diverse partijen binnen de gemeente, provincie, rijkswaterstaat en de havendienst hielpen Ontwikkelcombinatie De Nijs UBA naar realisatie van een levendige wijk met waterverbinding.